Sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania je pre každého veriaceho silným duchovným zážitkom, ktorý sa spája s jedinečným prežívaním a vnímaním tejto udalosti.   Tak, ako je skutočne silná sviatosť Zoslania Ducha Svätého, rovnako silný a výnimočný by mal byť aj deň jej prijatia.   Ako sa pripraviť na deň birmovky? Dôležité je uvedomiť si a precítiť to, prečo ste sa rozhodli túto sviatosť prijať. To je...
 May 26, 2017 at 8:25 pm
Sviatosť 1. svätého prijímania
Prvé sväté prijímanie je udalosť, na ktorú sa teší takmer každý tretiak. A spolu s ním aj celá jeho rodina, ktorá sa na túto príležitosť dôkladne pripravuje. Samozrejme, najdôležitejšia je samotná sviatosť prvého svätého prijímania, ale dôležité sú aj elegantné dámske šaty , obleky, výber obedového menu a pekného miesta, kde sa môže celá rodina v kruhu stretnúť a oslavovať. Netreba však...
 April 29, 2017 at 3:30 pm