Majte úctu k partnerovi :)
 January 30 at 10:48 pm   Comments: 0    Viewed: 11

V rôznych článkoch sa preberajú šaty a potreby ženy.. avšak, nezabúdajme na našich chlapov :)

Related blogs

No comments here!

(Login to post comments.)